In de 18e eeuw is tussen Dokkum en Gerkesklooster de Strobosser Trekfeart gegraven. De bijna 15 km lange vaart wordt door 15 verkeersbruggen en één spoorbrug overspannen. Naast relatief jonge beton...

Over Boorsma


Ingenieursbureau Boorsma is een advies- en ingenieursbureau dat opdrachten uitvoert binnen de branches “bouw en civiel” en “milieu en geologie”