In de periode 1993 - 2017 zijn er op het Chemiepark diverse bodemonderzoeken en grondwatermonitorings verricht en saneringen begeleid en geëvalueerd. De opdrachtgevers zijn bedrijven met een rijk pa...

Over Boorsma


Ingenieursbureau Boorsma is een advies- en ingenieursbureau dat opdrachten uitvoert binnen de branches “bouw en civiel” en “milieu en geologie”