Ingenieursbureau Boorsma heeft in 2017 een historisch- en verkennend bodemonderzoek verricht in het Kromslootpark, Gooimeerdijk-West te Almere. Het verkennend onderzoek is uitgevoerd in het kader...

Over Boorsma


Ingenieursbureau Boorsma is een advies- en ingenieursbureau dat opdrachten uitvoert binnen de branches “bouw en civiel” en “milieu en geologie”