Disciplines

Ons bureau heeft een multidisciplinaire opzet waardoor wij u bij ieder afzonderlijk project een optimaal dienstenpakket kunnen leveren. Onze medewerkers werken aan projecten die uiteenlopen in grootte en specialisme. Van klein en monodisciplinair tot groot en multidisciplinair.

Bouwtechniek

Schade expertise

Schade in de bouwwereld: bron van narigheid voor de gebruiker van het gebouw. Claims ten gevolge van ontwerp- en bouwfouten. Maar ook schades als gevolg van brand, storm, verzakkingen en aardbevingen. Het opsporen en vaststellen van oorzaken is ingewikkeld en vraagt expertise.

Onze schade-expertise richt zich op:
• het uitvoeren van inspecties en opstellen van schaderapportages;
• het optreden als getuige-deskundige voor de rechtbank;
• contra-expertise bij schadevaststelling.