Infrastructuur

Ons bureau heeft reeds aan vele infrastructurele projecten haar medewerking verleend, in zowel de weg- als de railinfrastructuur. Dit betreft alle mogelijke infrastructurele kunstwerken.

Infrastructuur

Ons bureau heeft reeds aan vele infrastructurele projecten haar medewerking verleend, in zowel de weg- als de railinfrastructuur. Dit betreft alle mogelijke infrastructurele kunstwerken:

• Bruggen
       o Spoorbruggen
       o Wegverkeersbruggen
       o Beweegbare bruggen
       o Fiets- en voetgangersbruggen
• Tunnels
• Viaducten
• (Metro)-stations
• Ecoducten
• Geluidsschermen
• Fly-overs
• Onderdoorgangen

Onze werkzaamheden omvatten onder andere het ontwerp en de hoofd- en detailengineering van de (hoofd)draagconstructie, tijdelijke constructies, afbouwconstructies, funderingen en geotechnische constructies.
Qua materiaalgebruik kan het variëren van lichtgewicht kleine bruggen in hout, staal of composiet tot stalen (beweegbare) bruggen. Bij de betonnen kunstwerken spelen zowel gewapende constructies als voorgespannen constructies een rol.

Onze kracht ligt in de eigenschap om uitgekiende constructies te ontwerpen waarbij ook direct wordt gekeken naar de praktische uitvoerbaarheid van de bouwmethode.