Waterbouwkunde

Onze diensten in de discipline waterbouw zijn al lange tijd van grote waarde voor opdrachtgevers in de publieke en private sector. Bij uiteenlopende projecten in binnen- en buitenland is meegewerkt aan nieuwbouw en renovatie van indrukwekkende waterbouwkundige kunstwerken ten behoeve van de scheepvaart, waterbeheer en waterveiligheid.

Waterbouwkunde

Onze diensten in de discipline waterbouw zijn al lange tijd van grote waarde voor opdrachtgevers in de publieke en private sector. Bij uiteenlopende projecten in binnen- en buitenland is meegewerkt aan nieuwbouw en renovatie van indrukwekkende waterbouwkundige kunstwerken ten behoeve van de scheepvaart, waterbeheer en waterveiligheid. Dit betreft onder andere:

• Schutsluizen, zeesluizen, keersluizen en stuwen
       o Keermiddelen (sluisdeuren)
       o Spui- en nivelleervoorzieningen
       o Bewegingswerken
       o Bolders
       o Inspectie- en onderhoudsvoorzieningen (droogzetmiddelen)
       o Wanden en (onderwater)betonvloeren
       o Kwelschermen (piping preventie)
• Afmeerconstructies
• Steigers
• Kades
• Aanvaarbescherming- en fenderconstructies
• Gemalen
• (Hoog)waterkeringen
• Oever- en erosiebescherming
• Dijken
       o Waterbouwkundig en geotechnisch ontwerp
       o Stabiliteit- en zettingsberekeningen
• Afvalwaterzuivering- en drinkwaterinstallaties

In het ontwerp van waterbouwkundige kunstwerken gaat het om de integratie van het waterbouwkundige, constructieve, werktuigbouwkundige, nautische en geotechnische ontwerp. Naast de benodigde kennis en ervaring beschikt ons bureau over goed geoutilleerde modelleer- en simulatievoorzieningen.