<
>

Nieuws

21 DECEMBER 2016

Column Een leven lang leren

Een leven lang leren

Lees onze nieuwe column in Kijk op het Noorden, editie december 2016.

In de techniek wordt, vooral als de markt weer aantrekt, regelmatig gewaarschuwd voor het gevaar van vergrijzing en nijpende tekorten aan jonge professionals. Deze signalen zijn niet nieuw, 20 jaar geleden hoorde je zo ook al ....

Je kunt natuurlijk over die eventuele tekorten aan jonge technici praten, praten en nog eens praten; maar je kunt er ook naar handelen.

Als ondernemer heb je een taak om voortdurend jonge mensen aan te moedigen en te ondersteunen in hun opleiding. Het is niet alleen in het belang van je onderneming om in de toekomst over voldoende goed opgeleide mensen te kunnen beschikken maar het is tevens een maatschappelijk belang. Zonder hooggekwalificeerde ingenieurs, technici en uitvoerende vaklieden kan de branche “bouw en civiel” niet de infrastructuur en gebouwen ontwerpen en bouwen waar de samenleving om vraagt.
Ons bedrijf biedt dan ook al decennia stage- en afstudeerplaatsen aan voor studenten op HBO en universitair niveau. Daarnaast verzorgen we met enige regelmaat een (gast)college op een onderwijsinstelling.

Actueel is de ontwikkeling waarin HBO-opleidingen structureel aansluiting zoeken bij de praktijk. Zo lanceert Hanzehogeschool Groningen in studiejaar 2016-2017 het concept “ervaringsleren”, waarbij studenten al in het tweede studiejaar onderzoeksopdrachten uitvoeren binnen een bedrijf of organisatie.
Een goede ontwikkeling om onderwijs en praktijk intensiever met elkaar te verweven. Wat daarnaast echter noodzakelijk blijft, is het op school bijbrengen van theoretische kennis.

Leren is niet alleen van belang tijdens de studententijd. In die periode wordt wel een stevige basis gelegd voor de beroepspraktijk; zowel vakinhoudelijk als op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

In onze snel veranderende wereld is het nodig een leven lang te leren.