<
>

Nieuws

31 OKTOBER 2017

Zijn alle breedplaatvloeren veilig


Samenwerkingsverband opgericht om breedplaatvloeren te kunnen onderzoeken
Nieman-Kettlitz Gevel-en Dakadvies en Ingenieursbureau Boorsma hebben de handen inéén geslagen om gebouwbeheerders en gebouweigenaren, die de constructieve veiligheid van hun vloerconstructie willen onderzoeken, van dienst te kunnen zijn.

Onderzoeksmethode
Op basis van de constructietekeningen, berekeningen en informatie van producenten wordt bepaald of het risicovolle en veilige vloeren betreft. Bij de risicovolle vloeren volgt een maatwerk vervolgonderzoek. Hierbij kan ook een onderzoek aan de vloerconstructie zelf worden uitgevoerd. Wanneer blijkt dat er acuut veiligheidsrisico bestaan, wordt een advies gegeven over de directe vervolgstappen en maatregelen.

Onderzoeksplicht
Bent u eigenaar van een gebouw, dan wilt u er niet aan denken dat er instortingsgevaar is. Toch bent u verantwoordelijk voor de constructieve veiligheid van uw gebouwen. Wanneer uw pand is gebouwd na 1999 zijn er mogelijk een breedplaatvloeren toegepast.

Uit een eerste telling blijkt dat bij enkele honderden gebouwen zich een risicovolle situatie zou kunnen voordoen. Het gaat dan met name gebouwen met grotere overspanningen als parkeergarages, scholen, winkelcentra en dergelijke. Om een catastrofe te voorkomen is het daarom van groot belang dat alle risicovolle gebouwen op korte termijn worden onderzocht.

Gebouweigenaren zijn er verantwoordelijk voor dat hun gebouwen voldoen aan het Bouwbesluit. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft de gemeentes verzocht om eigenaren aan te schrijven van gebouwen die na 1999 uitgevoerd zijn met breedplaatvloeren.
Klik hier voor meer informatie

Meer informatie
Voor contact of meer informatie kunt u contact opnemen met Rick van der Pol (Nieman-Kettlitz) r.vanderpol@gevelsendaken.nl of 030 303 26 50 of Erik Jonker (Ingenieursbureau Boorsma) e.jonker@boorsma-consultants.nl of 033 456 02 22.