<
>

Geologie

Wij zijn al enkele decennia actief in de advisering bij de risico-analyse en schade door bodembeweging tengevolge van door gaswinning geïnduceerde aardbevingen. Evenzo is expertise aan de orde geweest voor het taxeren van de consequenties van zoutwinning voor omgeving, waterbeheer, gebouwen en kunstwerken.