<
>

Waterbouwkunde

Onze diensten in de discipline waterbouw zijn al lange tijd van grote waarde voor opdrachtgevers in de publieke en private sector. Bij uiteenlopende projecten in binnen- en buitenland is meegewerkt aan nieuwbouw en renovatie van indrukwekkende waterbouwkundige kunstwerken ten behoeve van de scheepvaart, waterbeheer en waterveiligheid.