Nieuwsbrief april 2020 – Diversiteit aan expertise

*|MC:SUBJECT|*
Beste lezer,
 
Wie drie maanden geleden zou hebben moeten voorspellen hoe de wereld er vandaag uit zou zien, zou de huidige werkelijkheid niet hebben kunnen bedenken. Onze branche heeft zich over het algemeen snel aan de anderhalve meter samenleving weten aan te passen. In de coronacrisis werkt de bouw- en infrasector zoveel mogelijk door. Ook wij als ingenieursbureau hebben onze werkzaamheden aangepast aan de richtlijnen van het RIVM. Ondanks de aanpassingen gaan onze activiteiten onverminderd door en kunnen wij u zo optimaal mogelijk van dienst zijn. 

In deze tweede nieuwsbrief laten wij u de diversiteit aan technische expertise van ons bureau zien aan de hand van een aantal actuele bouwkundige, civieltechnische en geotechnische projecten.

Normcommissie sluizen

NEN werkt momenteel aan een nieuwe norm voor sluisdeuren: de NEN 6786-2 ‘Voorschriften voor het ontwerpen van sluizen – constructief’. Ingenieursbureau Boorsma participeert in de commissie die deze norm opstelt. 

Ontwerp en engineering 
Boorsma ontwerpt en engineert al decennialang stuw- en sluizenprojecten waarbij sluisdeuren en bewegingswerken cruciale onderdelen zijn. 
Door deel te nemen in de commissie leveren wij met onze kennis en ervaring een bijdrage aan de ontwikkeling van eenduidige regels voor het ontwerp van sluisdeuren. 
 
Momenteel verzorgen wij in opdracht van Rijkswaterstaat de berekeningen voor de deuren van de Krammersluizen. “Sluizen fascineren me en elk sluisdeurontwerp vormt weer een nieuwe uitdaging”, aldus ir. Anne Jan Breimer die namens Boorsma deelneemt in de normcommissie. 

Het Turfschip Alkmaar

Plan Het Turfschip bestaat uit 77 nieuwe woningen aan de rand van de historische binnenstad van Alkmaar. Aan de west- en oostzijde van het bouwblok bevinden zich respectievelijk appartementencomplexen De Tjalk en De Aalman. 

Houten elementen
Beide appartementencomplexen zijn voorzien van houten gevelvullende elementen en houten dakrandelementen. Wij hebben van deze houten bouwdelen de constructieve berekeningen, detail- en productietekeningen opgesteld. De detaillering van de houten bouwdelen en de bevestiging aan de achterliggende gebouwconstructie zijn belangrijke onderdelen van deze engineering.
Diversiteit detailleringen
Dit project kent een diversiteit aan detailleringen door de toepassing van zowel aluminium als houten kozijnen en door de toepassing van metselwerk buitenspouwbladen en gedeeltelijk zinken gevelbekleding. 

Specialist houtskeletbouw
Ingenieursbureau Boorsma is sinds begin jaren 1980 specialist op het gebied van houtskeletbouw en houten gevelvullende elementen. Een team gespecialiseerde constructeurs en 3D-modelleurs werkt continu aan houtskeletbouwprojecten.

 

Bouwrijp maken bestemmingsplan Schokkerhoek Urk

Het bestemmingsplan Schokkerhoek in de gemeente Urk gaat tot het jaar 2035 ruimte bieden voor de bouw van zo’n 1500 nieuwe woningen. De ondergrond van het plangebied is wisselend zettingsgevoelig en kent hoge archeologische verwachtingen. 

Integraal geotechnisch advies
Binnen deze opdracht vroeg de gemeente Urk om een integraal geotechnisch advies, die de strategie bepaalt voor het beheersen van de te verwachten zettingen, opbarstrisico’s en de grondbalans. Alles in relatie tot de planning van het bebouwen van het plangebied. 
Het integraal geotechnisch advies dient als basis voor het opstellen van bestek en tekeningen voor grondwerken fase 1 en de verdere engineering van alle volgende fasen van het bestemmingsplan en het aanvragen van de ontgrondingsvergunning. 

Geo-softwarepakket D-Settlement
Binnen deze opdracht heeft Boorsma het geotechnisch advies opgesteld waarbij volop gebruik is gemaakt van het Geo-softwarepakket D-Settlement. 

Constructieve bouwplantoetsing

In opdracht van diverse gemeenten verzorgt Ingenieursbureau Boorsma de constructieve toetsing van bouwplannen waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd. Deze toetsing betreft de constructieve berekeningen en tekeningen van woning- en utiliteitsbouw en civiele werken. Bij deze toetsingen beoordelen we of het plan voldoet aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de algehele constructieve veiligheid vanuit het oogpunt van de mechanica in orde is.

Recent verkregen opdrachten

Bouwkundige opnamen ten behoeve van project Schiphol - Amsterdam - Almere (SAA), gedeelte A9 Badhoevedorp - Holendracht.
Opstellen constructie-berekeningen en 3D-tekenwerk van woonblokken Ebbingekwartier Groningen in meerlaagse houtskeletbouw.
Ontwerp en engineering herstelmaatregelen Poirée-deel van stuw Linne na aanvaring door twee losgeraakte duwbakken.

Onze stagiairs aan het woord

Max Schiphouwer (19 jaar) & Lucas Hogeveen (23 jaar), studenten Hanzehogeschool Groningen: “Wij zijn studenten uit de mooiste stad van Nederland. In het kwartaal dat wij stage hebben mogen lopen, hebben wij met de medewerkers van Ingenieursbureau Boorsma samengewerkt. Wat ons opviel, was dat er bij Boorsma een leuke werksfeer hangt.
Vanuit de Hanzehogeschool Groningen zijn wij geselecteerd om bij Ingenieursbureau Boorsma (vestiging Drachten) stage te lopen. Tijdens de periode dat wij werkzaam waren bij Boorsma was ons doel om beroepservaring en kennisverrijking op te doen. Dit is zeker gelukt. Wij hebben te maken gehad met verschillende projecten; van constructieve opdrachten tot controlerende opdrachten. Door de diversiteit aan werknemers was er altijd wel een collega die ons kon ondersteunen. Door deze werknemers hebben wij veel kunnen leren op verschillende gebieden. Wat ons opviel was dat er geen radio aanstond op de werkvloer. Tijdens de periode dat wij werkzaam waren bij Boorsma hebben wij enorm veel geleerd en hebben wij het erg naar onze zin gehad, onze dank is groot.”

Heeft u een vraag?

Neem contact op

Meer weten?

Naar website
Volg jij ons al?
LinkedIn
Facebook
Twitter
Contact- en adresgegevens
Uitschrijven? Klik dan hier.
Deze website gebruikt cookies en vraagt om uw persoonlijke gegevens om uw ervaring te verbeteren.