Bouwmanagement

Bouwmanagement

Veel problemen omtrent kwaliteit, kosten en planning in de huidige, steeds complexere bouwopgave zijn te herleiden tot het onvoldoende hanteren van de projectmanagementfilosofie, die zich kenmerkt door het faseren en beheersen van het project.

Enkele handvatten hierbij zijn:

  • Het opstellen van een goed Programma van Eisen bij de start van een project: eerst denken en dan doen. Van belang is na elke fase een goed beslisdocument te verkrijgen, waarin de uitgangspunten en de randvoorwaarden voor de volgende fase duidelijk zijn vastgelegd, zodat alle betrokken partijen weten wat doel en marsroute zijn.
  • Een heldere planning en voortgangsbewaking, zodat partijen per fase voldoende tijd krijgen om hun werkzaamheden naar behoren voor te bereiden en uit te voeren.
  • Een reële kostenraming en een budgetbewakingssysteem, zodat men in een later stadium niet voor financiële verrassingen komt te staan.
  • Kwaliteitsbeheersing gedurende het gehele project, door per fase goede uitgangspunten te formuleren en aan het eind van elke fase het desbetreffende product (pro¬gramma van eisen, ontwerp, etc.) te toetsen aan de gestelde eisen en uitgangspunten.
  • Een eenduidige organisatie in het project aanbrengen met heldere taken voor de verschillende partijen en de coördinatie daarvan.
  • Het continu actueel houden van de projectinformatie (tekeningen, bestekken, contracten, etc.) in een digitaal uitwisselingssysteem, zodat deze informatie op het juiste moment op de juiste plaats aanwezig is, en dat vervallen stukken uit roulatie worden genomen.

Wij hebben ruime ervaring in het voeren van het project- en bouwmanagement van grote, complexe bouwprojecten. Heeft u bouwplannen en zoekt u een allround bureau dat namens u de overige adviseurs vanaf de planvorming aanstuurt en de aanbesteding(en), de bouwdirectie en het bouwtoezicht voor u verzorgt? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Wilt u meer informatie of weten wat wij voor u kunnen betekenen?
Ik sta u graag te woord; u bereikt mij via +31 (0) 880 188 300 of per mail: m.noordhuis@boorsma-consultants.nl

Matthias Noordhuis
Adviseur bouwmanagement

Wilt u meer informatie of weten wat wij voor u kunnen betekenen?
Ik sta u graag te woord; u bereikt mij via +31 (0) 880 188 300 of per mail: f.e.terpstra@boorsma-consultants.nl

Frank Terpstra
Adviseur bouwmanagement
Deze website gebruikt cookies en vraagt om uw persoonlijke gegevens om uw ervaring te verbeteren.