13210_001

Constructies

Vanaf de oprichting is de discipline constructies een belangrijke pijler van ons bureau. Wij treden op als raadgevend ingenieur voor alle voorkomende bouwkundige en civiele constructies.

Wij verzorgen alle voorkomende constructieve advies- en engineeringswerkzaamheden: vanaf het constructieve ontwerp, hoofd- en detailengineering tot second opinions.

Onze constructeurs maken gebruik van geavanceerde reken- en modelleerprogramma’s. Daarnaast zijn persoonlijk constructief inzicht en kennis van de mechanica van onschatbare waarde. Onze constructeurs kennen de geldende regelgeving en voorschriften, waaraan constructies en berekeningen dienen te voldoen, van binnenuit. Naast staal- en betonconstructies zijn wij gespecialiseerd in houtconstructies.

Ons bureau heeft zowel een Register Constructeur (RC) als een Register Ontwerper (RO) in vaste dienst.

Onze kracht ligt in de eigenschap om uitgekiende constructies te ontwerpen waarbij ook direct wordt gekeken naar de praktische uitvoerbaarheid van de bouwmethode.

Gecertificeerde bouwplantoetsing conform BRL 5019
Ons bureau is door SKW gecertificeerd voor het uitvoeren van onafhankelijke toetsingen op bouwplannen. Deze toetsingen worden uitgevoerd conform de BRL 5019. Het is namelijk mogelijk dat, naast een gemeente als het bevoegde gezag, een onafhankelijk private partij als gecertificeerd bouwplantoetser deze controle op het bouwplan uitvoert.
Door een gecertificeerde bouwplantoets te laten uitvoeren, behoeft de gemeente niet meer te controleren of het bouwplan voldoet aan het Bouwbesluit.
Het voordeel van het uitvoeren van een gecertificeerde bouwplantoets is de verkorting van de doorlooptijd doordat het bouwplan 100% voldoet aan het Bouwbesluit bij indiening bij de gemeente. In overleg met de gemeente zal dit ook moeten leiden tot korting op de leges.

De toekomstige ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ (nu nog wetsvoorstel) betekent dat de toetsing van bouwplannen aan het Bouwbesluit volledig overgaat naar gecertificeerde private partijen. Andere belangrijke wijziging hierbij is dat de bewijslast wordt omgekeerd: de aannemer wordt verantwoordelijk voor gebreken die bij de oplevering niet zijn ontdekt.

Onderzoek en beoordeling galerijflats conform CUR-publicatie 248
Per 1 januari 2016 is een onderzoeksplicht ingesteld voor galerijflats. Eigenaren dienen de constructieve veiligheid van de galerij- en balkonvloeren voor 1 juli 2017 te laten onderzoeken. Onderzoek naar en beoordeling van de constructieve veiligheid van uitkragende betonnen vloeren van galerijflats moet geschieden conform CUR-publicatie 248. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte voor onderzoek naar en beoordeling van uw galerijflat(s).

Wilt u meer informatie of weten wat wij voor u kunnen betekenen?
Ik sta u graag te woord; u bereikt mij via +31 (0) 88 018 83 60 of per mail: e.jonker@boorsma-consultants.nl

Erik Jonker
Adviseur constructies

Wilt u meer informatie of weten wat wij voor u kunnen betekenen?
Ik sta u graag te woord; u bereikt mij via +31 (0) 880 188 300 of per mail: h.geertsma@boorsma-consultants.nl

Henk Geertsma
Adviseur constructies
Deze website gebruikt cookies en vraagt om uw persoonlijke gegevens om uw ervaring te verbeteren.