Figuur 3. hoogtekaart

Geologie

Wij zijn al enkele decennia actief in de advisering bij de risico-analyse en schade door bodembeweging tengevolge van door gaswinning geïnduceerde aardbevingen. Evenzo is expertise aan de orde geweest voor het taxeren van de consequenties van zoutwinning voor omgeving, waterbeheer, gebouwen en kunstwerken. Er is een gedegen ervaring opgebouwd op het gebied van (hydro)geologie en geofysica.

Wij staan voor advisering, welke breed over verschillende disciplines en geïntegreerd wordt ingezet. Vertrekpunt is de geologische expertise; waar nodig wordt dit gecompleteerd met civieltechnische, geohydrologische, geofysische of milieukundige expertise. Omdat het geofysisch onderzoek door nieuwe ontwikkelingen een hoog detailniveau haalt, is de inzet van geofysische methoden – zoals boorgatmetingen, (electro)magnetische en electrische metingen en grondradar – steeds aantrekkelijker.

Ingenieursbureau Boorsma beschikt over het certificaat op basis van de BRL SIKB 11000. Voor het ontwerp van uw warmte/koude opslagsysteem (WKO) zijn wij u graag van dienst.

Het volledige scala van opdrachtgevers is aan de orde, zowel vanuit het bedrijfsleven als vanuit de overheid. Onze advisering kan betrekking hebben op algemeen advies ten aanzien van de geologische ondergrond, maar ook op grondwaterexploratie in ontwikkelingslanden, CO2-opslag, quickscans aardbevingsrisico’s, geothermische effectenstudies, bronbemalingen of de interpretatie van boorgatmetingen.

Wilt u meer informatie of weten wat wij voor u kunnen betekenen?
Ik sta u graag te woord; u bereikt mij via +31 (0) 880 188 300 of per mail: r.de.bruijn@boorsma-consultants.nl

René de Bruijn
Adviseur geologie
Deze website gebruikt cookies en vraagt om uw persoonlijke gegevens om uw ervaring te verbeteren.