Figuur4

Milieu

Onze afdeling Milieu verricht uiteenlopende milieukundige en hydrogeologische onderzoeken. De projecten variëren van bodemonderzoeken van complexe verontreinigingen tot bemalingsadviezen, grondwatermonitoring en saneringsadvies. Ook wordt deskundigenonderzoek gedaan voor rechtszaken, bijvoorbeeld bij onroerend goed transacties inzake bodemverontreinigingen of de effecten van nieuwe natuurgebieden op landbouwpercelen.

De adviseurs van de afdeling milieu beschikken over een academische opleiding en hebben ruime nationale en internationale ervaring met milieukundig en hydrogeologisch onderzoek. Een pragmatische aanpak op basis van deskundigheid en ervaring is ons uitgangspunt. Specialistisch onderzoek en second opinion advies vormen een belangrijk deel van ons werk.

Veel projecten komen voort uit de disciplines Constructies & Bouwkunde, Waterbouw & Infrastructuur. Met grondwatermodellering worden de interacties tussen constructieve aanpassingen en grondwatereigenschappen berekend en worden modelberekeningen verricht van stoftransport en verspreiding van grondwaterverontreinigingen. Voor warmte koude opslag (WKO) systemen worden thermische effectenstudies en vergunningaanvragen verricht. Ook saneringsplannen en saneringsevaluaties behoren tot onze expertise.

Verkennende, nulsituatie en eindsituatie bodemonderzoeken worden conform de NEN 5740 en NEN 5744 verricht om de bodemkwaliteit te bepalen. Nader bodemonderzoek conform de NTA 5755. Wij zijn gecertificeerd volgens de BRL SIKB 2000 richtlijn voor bodemonderzoek en beschikken over de erkenning door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de protocollen SIKB 2001 en SIKB 2002.

Wilt u meer informatie of weten wat wij voor u kunnen betekenen?
Ik sta u graag te woord; u bereikt mij via +31 880 188 300 of per mail: r.de.bruijn@boorsma-consultants.nl

René de Bruijn
Adviseur milieu
Deze website gebruikt cookies en vraagt om uw persoonlijke gegevens om uw ervaring te verbeteren.