Expertise bruggen

Expertise bruggen

Ingenieursbureau Boorsma verzorgt voor diverse bestaande en nieuwe kunstwerken uiteenlopende werkzaamheden. Onderstaand zijn enkele bruggen uitgelicht.

Voor een aantal bestaande (beweegbare) bruggen in Leeuwarden is een meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Voor deze advisering is een traject doorlopen van onderzoek naar de huidige staat, d.m.v. archiefonderzoeken en toestandsinspecties ter plaatse. Van diverse onderdelen zijn (her)berekeningen gemaakt in relatie tot de restlevensduur.

Voor een verkeersbrug en een fiets-/voetgangersbrug in een nieuwe woonwijk in Kampen zijn de DO-berekeningen uitgewerkt naar UO-berekeningen en UO-tekeningen. Deze (vaste) bruggen zijn beide integraalbruggen bestaande uit in het werk gestorte landhoofden, gefundeerd op palen en met een dek van voorgespannen liggers met een druklaag.

Op zoek naar een multidisciplinair ingenieursbureau?

Deze website gebruikt cookies en vraagt om uw persoonlijke gegevens om uw ervaring te verbeteren.