7 bruggen Stroobosser Trekfeart, AugsbuurtInfrastructuur

????????????????????????????????????
In de 18e eeuw is tussen Dokkum en Gerkesklooster de Strobosser Trekfeart gegraven. De bijna 15 km lange vaart wordt door 15 verkeersbruggen en één spoorbrug overspannen. Naast relatief jonge betonnen bruggen zijn er ook zeven, meer dan honderd jaar oude bruggen die cultuurhistorisch waardevol zijn.

Deze historische waarde wordt bepaald door de kenmerkende hoge overspanning, de gemetselde landhoofden en de ligging van de bruggen in het langgerekte tracé van de Trekvaart met de Trekweg.

Over het project

Alle bruggen krijgen in de huidige tijd structureel zwaardere aslasten te verwerken dan 100 jaar geleden. De bruggen hebben een functie in het lokale wegennet en moeten daarom worden versterkt. De gemetselde landhoofden zijn meer dan honderd jaar oud en gefundeerd op houten palen. De kwaliteit hiervan is dusdanig dat restauratie nodig is. De historische, gemetselde landhoofden blijven echter gehandhaafd. De nieuwe paalfundering en nieuwe constructieve landhoofden worden onzichtbaar achter de bestaande landhoofden aangebracht. De bestaande landhoofden worden gerestaureerd.

Wij verzorgden voor dit project de volledige besteksvoorbereiding:

  • Schouw en opname van de bestaande situatie.
  • Opstellen definitief ontwerp.
  • Opstellen bestekstekeningen.
  • Opstellen RAW bestek.
  • Opstellen kostenraming besteksfase.
  • Opstellen van selectieleidraad ten behoeve van de aanbesteding van het werk.
  • Bijstellen en detailleren van de uitvoeringsplanning.

Afbeeldingen

Op zoek naar een multidisciplinair ingenieursbureau?

Deze website gebruikt cookies en vraagt om uw persoonlijke gegevens om uw ervaring te verbeteren.