Bodemonderzoeken en grondwatermonitorings Chemiepark, FarmsumMilieu

17159_001
In de periode 1993 - 2017 zijn er op het Chemiepark diverse bodemonderzoeken en grondwatermonitorings verricht en saneringen begeleid en geëvalueerd. De opdrachtgevers zijn bedrijven met een rijk palet aan chemische stoffen, waarvan sommige potentieel bodembedreigend.

De onderzoeken zijn verricht in het kader van de wettelijke verplichtingen in verband met de aanwezigheid van bodemverontreiniging. Ook zijn de onderzoeken ten behoeve van omgevingsvergunningaanvragen, de afvoer van grond, het vaststellen van verspreidingsrisico’s of het vaststellen van V&G-eisen voor grond- en leidingwerk op potentieel verontreinigde locaties.

Over het project

Bodem- en watermonsters kunnen door ons worden geanalyseerd op niet-genormeerde stoffen. Voor dergelijke “exotische” stoffen beschikken wij over expertise om toetsingswaarden af te leiden en voor te leggen aan het bevoegd gezag. Wij kunnen de klant ontzorgen door de liaison met omgevingsdiensten en provincie te verzorgen, hetgeen voor de wettelijke verplichtingen van belang is.

De bodemonderzoeken worden conform de toepasselijke NEN-normen en BRL-richtlijnen uitgevoerd evenals de richtlijn CROW 400 ‘werken in of met verontreinigde bodem’.

Wilt u meer informatie of weten wat wij voor u kunnen betekenen?
Ik sta u graag te woord; u bereikt mij via +31 880 188 300 of per mail: r.de.bruijn@boorsma-consultants.nl

René de Bruijn
Adviseur milieu

Op zoek naar een multidisciplinair ingenieursbureau?

Deze website gebruikt cookies en vraagt om uw persoonlijke gegevens om uw ervaring te verbeteren.