Dijkversterkingen Commewijne, SurinameInfrastructuur

13327_003
Om voldoende veiligheid van het achterliggende gebied te garanderen, worden langs de Commewijnerivier nieuwe dijken aangelegd en bestaande dijken versterkt.

Van deze dijken te Suriname zijn stabiliteit- en zettingsberekeningen uitgevoerd met Plaxis. Tevens hebben wij op basis van een 3D terreinmodel hoeveelheden grond en bestorting bepaald en vergeleken met de in de praktijk opgetreden hoeveelheden.

Over het project

Naast de dijkwerken aan de Commewijnerivier zijn diverse andere waterkeringen en dijkversterkingen in Suriname ontworpen aan de Suriname- en Nickerierivier. Hierbij hebben wij, op basis van stabiliteit- en zettingsberekeningen, de engineering verricht van damwand- en kadeconstructies, drainage, gewapende grondconstructies en de erosiebescherming (zinkstukken en steenbestorting).

Naast de geotechnische en waterbouwkundige ontwerpwerkzaamheden was ons bureau eveneens verantwoordelijk voor de opzet, begeleiding, en interpretatie van het geotechnisch onderzoek zowel in-situ als in het laboratorium. Daarbij ging het om triaxiaal- en samendrukkingsproeven, sonderingen en dissipatietesten, boringen, vinproeven en waterspanning- en zettingsmetingen.

Afbeeldingen

Op zoek naar een multidisciplinair ingenieursbureau?

Deze website gebruikt cookies en vraagt om uw persoonlijke gegevens om uw ervaring te verbeteren.