Nieuwbouw woon-zorgcomplex De Werf, JoureConstructies

16118_Nieuwbouw_Sluisdijk_Joure_10
Zorggroep Hof en Hiem heeft aan de Sluisdijk in Joure het fraaie multifunctionele woon-zorgcentrum De Werf ontwikkeld.

Het nieuwe complex, bestaande uit 3 verschillende volumes, huisvest meerdere zorg- en woonfuncties, te weten 17 appartementen, 2 verpleeghuiswoningen voor elk 8 bewoners, een wijkcentrum en praktijkruimtes voor verschillende zorgverleners.

Over het project

Ingenieursbureau Boorsma was als hoofdconstructeur verantwoordelijk voor het ontwerp en de engineering van de hoofddraagconstructies. Voor elk bouwdeel werd een geoptimaliseerd constructieprincipe toegepast, rekening houdende met gebouwfunctie, bouwsnelheid, bouwvolgorde, maar ook met flexibiliteit van de gebouwindeling. De uitwerking vond plaats samen met de overige betrokken bouwteamleden in één integraal 3D-informatiemodel.

Ingenieursbureau Boorsma modelleerde de hoofddraagconstructie en de bouwkundige gebouwomhulling. Daarnaast adviseerden wij bij de realisatie van de bouwkuip en stelden een bemalingsadvies op in verband met de grondwateronttrekking voor de bouw van de ondergrondse parkeerkelder. Tijdens de uitvoeringsfase verzorgde Boorsma de constructieve controles op de bouwplaats.

Bekijk hier het uitgebreide artikel uit Bouwen in het Noorden over de nieuwbouw van woon-zorgcomplex De Werf te Joure.

Afbeeldingen

Op zoek naar een multidisciplinair ingenieursbureau?

Deze website gebruikt cookies en vraagt om uw persoonlijke gegevens om uw ervaring te verbeteren.