Nieuwe Sluis, TerneuzenWaterbouwkunde

13201_001
Het sluizencomplex bij Terneuzen is dé toegangspoort naar de havens van Terneuzen en Gent en zorgt voor een scheepvaartverbinding tussen Nederland, België en Frankrijk.

Om de capaciteit van het sluizencomplex te vergroten, de beschikbaarheid te verbeteren en schaalvergroting in de zeevaart te faciliteren, wordt binnen het huidige sluizencomplex een nieuwe sluis gebouwd.

Over het project

De Nieuwe Sluis krijgt een sluiskolk met een lengte van 427 meter tussen één binnendeur en één buitendeur, een breedte van 55 meter en de kolkdrempel ligt op -16,44 meter NAP. Lengte sluiskolk, sluishoofden, bruggen en sluisfront tezamen: 550 meter. In zowel het buiten- als het binnenhoofd komen twee sluisdeuren. Bij onderhoud of aanvaringen aan één deur is zo altijd een andere deur beschikbaar.

In opdracht van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie, worden door een projectteam stukken opgesteld om de bouw van de nieuwe sluis als een Design en Construct contract aan te besteden. Binnen dit projectteam verzorgen wij de referentieontwerpen (VO/DO), de vraagspecificaties, de RAMS-analyse (FMECA-analyse) van de sluisdeuren, bruggen en alle ondersteunende installaties. Verschillende berekeningen zijn gemaakt met Ansys.

Bruggen:         2 basculebruggen;

Sluisdeuren:    4 stuks roldeuren, met schuiven t.b.v. spuien en nivelleren van de waterstanden in de sluiskolk.

Voor meer informatie zie hier.

 

Afbeeldingen

Op zoek naar een multidisciplinair ingenieursbureau?

Deze website gebruikt cookies en vraagt om uw persoonlijke gegevens om uw ervaring te verbeteren.