RA Analyse Nieuwe Sluis, TerneuzenInfrastructuur

150116 BM Luchtfoto overlay.psd
Om de capaciteit van het sluizencomplex bij Terneuzen te vergroten, de beschikbaarheid te verbeteren en schaalvergroting in de zeevaart te faciliteren, wordt binnen het huidige sluizencomplex een nieuwe sluis gebouwd: Nieuwe Sluis Terneuzen.

Over het project

In verband met het opstellen van de RA-eisen voor de vraagspecificatie hebben we een betrouwbaarheid- en beschikbaarheidsanalyse (ook wel faalkansanalyse) opgesteld conform het VBB kader van Rijkswaterstaat steunpunt ProBO. De afkorting VBB staat voor verificatiemethode beschikbaarheid en betrouwbaarheid. De foutenbomen zijn opgesteld in het programma Isograph Reliability Workbench (FaultTree+)

In de betrouwbaarheid- en beschikbaarheidsanalyse is de integrale beschikbaarheid van het gehele systeem onderzocht voor de volgende vier functies:

  • Laten Passeren Scheepvaart (LPS)
  • Laten Passeren Wegverkeer (LPW)
  • Keren Hoogwater (KH)
  • Spuien (SPU)

In de betrouwbaarheid- en beschikbaarheidsanalyse is rekening gehouden met: planbare niet-beschikbaarheid (PNB) zoals onderhoud, en niet-planbare niet-beschikbaarheid (NPNB) zoals technisch falen en externe gebeurtenissen. Technisch falen kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door falen van software en hardware zoals sensoren, elektrische (EI&A) en mechanische (WTB) onderdelen, etc. Externe gebeurtenissen zijn bijvoorbeeld brand, bliksem, aanvaringen, enz.

De analyse is uitgevoerd in de periode 2013 – 2015 waarbij Ingenieursbureau Boorsma was belast met de dagelijkse organisatie en leiding van deze opdracht; eveneens was Boorsma verantwoordelijk richting opdrachtgever voor de juiste uitvoering van de analyse.

De nieuwe schutsluis te Terneuzen maakt deel uit van de primaire waterkering van dijkringgebied 32 (Zeeuws-Vlaanderen); de sluisdeuren vormen de beweegbare waterkering. Hiervoor geldt het veiligheidsniveau met een faalkans van 1:4.000 per jaar conform de Waterwet. In verband hiermee is de betrouwbaarheid van het systeem voor de functie Keren Hoogwater getoetst conform de Leidraad Kunstwerken.

Afbeeldingen

Op zoek naar een multidisciplinair ingenieursbureau?

Deze website gebruikt cookies en vraagt om uw persoonlijke gegevens om uw ervaring te verbeteren.