RAW Besteksteksten hout in de GWW, AlmereConstructies

16053_001
In het kader van het actieplan "Hout in de grond, weg, en waterbouw (GWW)" heeft Ingenieursbureau Boorsma BV in opdracht van de Koninklijke VVNH (Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen) besteksteksten opgesteld voor de RAW catalogus.

Over het project

In een eerdere fase van het project is de behoefte aan deze besteksteksten onder CROW leden in kaart gebracht door middel van een enquête. Omdat er geen standaard RAW besteksteksten voor houtconstructies zijn heeft Ingenieursbureau Boorsma teksten opgesteld voor gebruik in ‘Deel 3: Bepalingen’ en zijn teksten opgesteld voor een nieuw uit te geven ‘Hoofdstuk 44 Houtconstructies’ en de ‘Nadere Beschrijving’ in deel 2 van het standaard RAW bestek. Hiermee is voorzien in een complete beschrijving van de volgende constructietypen:

  • H44 Houtconstructies
  • H41 Funderingsconstructies – palen en damwanden
  • H47 Kleine kunstwerken – bruggen
  • H47 Kleine kunstwerken – terrassen en galerijen
  • H47 Kleine kunstwerken – sluisdeuren
  • H52 Kust- en overwerken – damwanden, beschoeiingen en opgeklampte schotten
  • H53 Remming-, aanleg- en geleidewerken – steigers, vlonders, wrijfgordingen en meerstoelen

Via de website www.houtindegww.nl staat de informatie gebruiksvriendelijk ter beschikking aan bestekschrijvers en ontwerpers.

Afbeeldingen

Op zoek naar een multidisciplinair ingenieursbureau?

Deze website gebruikt cookies en vraagt om uw persoonlijke gegevens om uw ervaring te verbeteren.