Renovatie pachtboerderijen IJsselmeerpoldersBouwtechniek

20208_Foto voorpagina
In de IJsselmeerpolders wordt door het Rijksvastgoedbedrijf een groot aantal boerderijen voor agrarische doeleinden in erfpacht gegeven. De boerderijen en (schokbeton-)schuren welke gebouwd zijn rond 1950 komen voor groot onderhoud in aanmerking.

Voor een 12-tal objecten met constructieve schade is door Boorsma een visuele inspectie uitgevoerd en een hersteladvies opgesteld.

Over het project

Het onderhoud aan de pachtboerderijen wordt uitgevoerd door Jorritsma Bouw. Bij een groot aantal schuren en woningen waar constructieve schade is geconstateerd is Boorsma gevraagd voor het opstellen van een hersteladvies.

Enkele veelvoorkomende schades en de bijbehorende hersteladviezen zijn:

  • Lokale verzakking van schuur of woning
    Bij diverse schuren en boerderijwoningen is scheurvorming door verzakking geconstateerd, veelal ontstaan door een fundatie op staal of een fundatie met te korte palen. In waterdoorlatende lagen (zand) is geadviseerd de bodem onder de fundering te injecteren met een expansiehars, voor samendrukbare waterondoorlatende lagen is het Powerpileâ systeem (expansiehars in een geotextiel membraan) geadviseerd.
  • Scheurvorming binnenmuur woningen
    Bij de scheurvorming in de binnenmuren van de boerderijwoningen waren 2 oorzaken aanwezig. Door grote ongedilateerde gevellengtes treedt scheurvorming op ter plaatse van de kozijnen. Geadviseerd is om de scheuren te herstellen en de muur verticaal in te zagen om een scheurinleider te creëren. Bij andere woningen is op de binnenmuur een betonnen ringbalk aanwezig; door verschil in uitzettingscoëfficiënten van de materialen ontstaat onder de ringbalk een horizontale scheur. De kosten van het herstel zijn disproportioneel. Geadviseerd is om uit esthetisch oogpunt de scheur af te dekken met een plafond- of sierplint.
  • Scheefstand en scheurvorming buitenmuur schuren
    De hoofddraagconstructie van de schuren bestaat in veel gevallen uit houten driescharnierspanten. Door kruipgedrag (vervorming in de tijd door permanente belasting) komen de spantbenen naar buiten en wordt de muur scheef gedrukt. Geadviseerd is om de spantbenen te versterken en de muur te herstellen.

Afbeeldingen

Wilt u meer informatie of weten wat wij voor u kunnen betekenen?
Ik sta u graag te woord; u bereikt mij via +31 (0) 880 188 300 of per mail: f.e.terpstra@boorsma-consultants.nl

Frank Terpstra
Adviseur bouwtechniek

Wilt u meer informatie of weten wat wij voor u kunnen betekenen?
Ik sta u graag te woord; u bereikt mij via +31 (0) 880 188 300 of per mail: m.noordhuis@boorsma-consultants.nl

Matthias Noordhuis
Adviseur bouwtechniek

Op zoek naar een multidisciplinair ingenieursbureau?

Deze website gebruikt cookies en vraagt om uw persoonlijke gegevens om uw ervaring te verbeteren.