Richard Hageman Akwadukt, LeeuwardenInfrastructuur

13499_003
Aan de westkant van Leeuwarden is onder het Van Harinxmakanaal een aquaduct aangelegd als onderdeel van de Haak om Leeuwarden.

Dit grote infrastructurele project heeft de bereikbaarheid van Leeuwarden en het noorden van Friesland sterk verbeterd door de Rijksweg A31/N31 als doorgaande weg om de stad te leggen en te verbreden tot 2×2 rijstroken.

Over het project

Provincie Fryslân gaf een design- en constructopdracht aan Boskalis voor de realisatie van het aquaduct. Wij hebben de engineering van tijdelijke ondersteuningsconstructies verzorgd. Tijdens de uitvoering was een engineer van ons bureau op de bouwlocatie aanwezig voor het verrichten van engineeringswerkzaamheden.

Aan weerszijden van het kanaal zijn in bouwkuipen de twee betonnen landhoofden gebouwd. Het aquaduct is vervaardigd in een bouwdok naast het kanaal, zodat het scheepvaartverkeer gedurende de bouwperiode vrij doorgang had. Het aquaduct is met lieren en gebruikmakend van zijn eigen drijfvermogen op zijn definitieve plaats gemanoeuvreerd en vervolgens afgezonken.

Afbeeldingen

Op zoek naar een multidisciplinair ingenieursbureau?

Deze website gebruikt cookies en vraagt om uw persoonlijke gegevens om uw ervaring te verbeteren.