Tafelbrug, DorkwerdInfrastructuur

13319_001
Nabij Dorkwerd is een nieuwe ‘tafelbrug’ in aanbouw. De nieuwe brug over het Van Starkenborgkanaal maakt deel uit van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl.

De provincies Fryslân en Groningen en Rijkswaterstaat werken aan het verbreden van de gehele hoofdvaarweg, zodat er in de toekomst grotere schepen vlot en veilig kunnen doorvaren.

Over het project

Wij zijn verantwoordelijk voor de berekening en het 3D-tekenwerk van de stalen bovenbouw, het bewegingswerk en de betonnen onderbouw. Het project is in twee fasen uitgewerkt. Allereerst is er een definitief ontwerp gemaakt, vervolgens is dit ontwerp uitgewerkt tot het uitvoeringsontwerp. Door alle onderdelen in één 3D-model op te nemen konden de raakvlakken van de verschillende disciplines goed worden beheerst. De opleggingen zijn berekend met Ansys.

De tafelbrug heeft een overspanning van 60 meter, in gesloten stand een doorvaarthoogte van 4,0 meter en in geopende stand een doorvaarthoogte van 9,2 meter. De brug opent in 75 seconden. Het totale gewicht van het val inclusief de poten is ongeveer 371 ton. De poten worden door de mechanische uitrusting in de landhoofden verticaal bewogen. Vanwege de omvang van de brug en het feit dat deze niet (deels) op de bouwlocatie gelast mag worden, is er vanaf het begin nagedacht over de uitvoering.

Afbeeldingen

Op zoek naar een multidisciplinair ingenieursbureau?

Deze website gebruikt cookies en vraagt om uw persoonlijke gegevens om uw ervaring te verbeteren.