Uitbreiding IKEA, UtrechtBouwmanagement

08410_001
In de zomer van 2012 is de grote uitbreiding en verbouwing van IKEA Utrecht van start gegaan en in januari 2015 vond de officiële heropening van de winkel plaats.

IKEA Utrecht is uitgebreid van 17.500 m2 naar 40.000 m2 vloeroppervlak en is daarmee één van de grootste IKEA vestigingen in Nederland. Zo beschikt de winkel nu over ruim 1.900 parkeerplaatsen en is het restaurant ruim twee keer zo groot met ruim 750 zitplaatsen.

Over het project

Tijdens de bouwwerkzaamheden heeft de winkel een grote metamorfose ondergaan. De uitbreiding is in 4 fasen gerealiseerd, namelijk:

 • Fase 1: Nieuwbouw parkeergarage met daar bovenop een voetbalveld en sportaccommodatie én tegelijkertijd is men gestart met het entreegebied van de winkel.
 • Fase 2: Uitbreiding zelfbedieningsmagazijn.
 • Fase 3: Nieuwbouw showroom en marketplace.
 • Fase 4: Verbouw bestaande showroom en marketplace naar kantoren en exitgebied.

Uniek aan deze vestiging is dat er een voetbalveld en sportaccommodatie op de parkeergarage zijn gerealiseerd. Hier wordt gevoetbald op 10 meter hoogte!

Voor de realisatie van het project Uitbreiding IKEA Utrecht hebben wij het bouwmanagement en het facilitymanagement vanaf de initiatie tot en met de oplevering verzorgd:

 • coördinatie en afstemming van alle ontwerpdisciplines;
 • voorbereiden en aanvragen van vergunningen en subsidies;
 • afstemming met overheden en nutsbedrijven;
 • voorbereiden / verzorgen niet-openbare Europese aanbesteding Nieuwbouw parkeergarage met daar bovenop een voetbalveld en sportaccommodatie;
 • budgetramingen en budgetbewaking;
 • opstellen van bouwkundige bestekken;
 • bouwkundige advisering;
 • aanbesteden van 35 deelopdrachten (géén hoofdaannemer!);
 • uitvoeringscoördinatie en voortgangsbewaking van de deelopdrachten;
 • bouwtoezicht.

In januari 2014 is naar aanleiding van dit project een publicatie verschenen in Cobouw.

Afbeeldingen

Op zoek naar een multidisciplinair ingenieursbureau?

Deze website gebruikt cookies en vraagt om uw persoonlijke gegevens om uw ervaring te verbeteren.