Waterbodemonderzoek havens OosterscheldekeringMilieu

20260_Waterbodemonderzoek havens Oosterscheldekering_3
Ingenieursbureau Boorsma heeft samen met haar partners in opdracht van Rijkswaterstaat een waterbodemonderzoek verricht in 6 havens bij de Oosterscheldekering.

Het doel was het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de baggerspecie in het kader van de voorgenomen baggerwerkzaamheden om de toegankelijkheid van de haven te waarborgen.

Over het project

Aquifer Advies B.V. is verantwoordelijk geweest voor de dagelijkse gang van zaken en de rapportage. Het verkennend waterbodemonderzoek omvatte Noordland Binnen- en Buitenhaven, Jacobahaven, Roggenplaathaven, Neeltje Jans Vluchthaven en Neeltje Jans Betonhaven. De havens zijn rond 1984 aangelegd.

Het veldwerk heeft plaatsgevonden in januari-maart 2021 en is uitgevoerd door BoutenGeotron. De werkzaamheden zijn vanaf een werkschip verricht met behulp van de Vibrocore bemonsteringstechniek. Hierbij wordt met een hoge frequentie een buis in de waterbodem gebracht. In totaal zijn 650 boringen verricht waarbij is bemonsterd tot een diepte van maximaal NAP -8,0 m, en zijn er 180 mengmonsters geanalyseerd.

Onderstaande foto’s geven een impressie van het project.

Copyrights beeldmateriaal:

© BoutenGeotron 2021

Afbeeldingen

Wilt u meer informatie of weten wat wij voor u kunnen betekenen?
Ik sta u graag te woord; u bereikt mij via +31 880 188 300 of per mail: r.de.bruijn@boorsma-consultants.nl

René de Bruijn
Adviseur milieu

Op zoek naar een multidisciplinair ingenieursbureau?

Deze website gebruikt cookies en vraagt om uw persoonlijke gegevens om uw ervaring te verbeteren.