Houtskeletbouw rekentool

Onderstaand vindt u de houtskeletbouw rekentool. Mocht u vragen hebben over deze tool dan kan u contact opnemen via een e-mail aan drachten@boorsma-consultants.nl

De rekentool houtskeletbouw is gebaseerd op NEN 1068. Vanaf 1 januari 2021 wordt de NTA 8800 aangewezen, de resultaten zijn niet berekend conform NTA 8800. De rekentool houtskeletbouw is derhalve alleen bruikbaar voor projecten waarop de regelgeving van toepassing is welke gold tot 1 januari 2021. Momenteel wordt gewerkt aan een update van de rekentool conform NTA 8800. In het tweede kwartaal van 2021 wordt de geactualiseerde versie operationeel.

Disclaimer

Deze rekentool wordt u gratis ter beschikking gesteld door Ingenieursbureau Boorsma B.V. en Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V. De rekentool is zeer zorgvuldig opgesteld conform de Nederlandse regelgeving. Ingenieursbureau Boorsma B.V. en Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V. kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van het gebruik en de berekende resultaten. Evenmin geldt aansprakelijkheid voor schade – daaronder inbegrepen maar daartoe niet beperkt, de schade voor winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies aan
bedrijfsinformatie of enig ander geldelijk of ander verlies – welke ontstaan zou zijn door het gebruik van deze rekentool, zelfs indien Ingenieursbureau Boorsma B.V. en Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V. op de hoogte werden gesteld van het risico van dergelijke schade. Ingenieursbureau Boorsma B.V. en Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V. houden zich het recht voor te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving specificaties aan te passen

Copyright © 2017, Ingenieursbureau Boorsma B.V. en Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V.

Kunnen we u helpen?

Neem contact met ons op via telefoon, e-mail of het contactformulier. Wij zullen u zo spoedig mogelijk helpen.

Heeft u hulp nodig bij de rekentool? Lees dan onze handleiding!

Op zoek naar een multidisciplinair ingenieursbureau?

Deze website gebruikt cookies en vraagt om uw persoonlijke gegevens om uw ervaring te verbeteren.