Houten Sluisdeur 2.0

Houten Sluisdeur 2.0

Het maken van houten sluisdeuren is ontstaan vanuit een eeuwenoude ambachtelijke traditie. Onder leiding van Ingenieursbureau Boorsma heeft een samenwerkingsverband van TU Delft, Centrum Hout, Wijma Kampen en Agrodome de krachten gebundeld om te komen tot de Houten Sluisdeur 2.0. In opdracht van Rijkswaterstaat is deze nieuwe breed gedragen standaard voor de houten sluisdeur uitgewerkt.

Ingenieursbureau Boorsma was verantwoordelijk voor de coördinatie en afstemming, de ontwerpberekeningen waaronder de analyse van de aanvaarbelasting, een parametrisch 3D model in Autodesk Revit, en de LCC kostenraming. Vanuit Wijma Kampen is de verbeterde pengat-verbinding ingebracht en nieuwe kennis over de detaillering van inkepingen met CNC freesmachines. Onderzoek uit Delft heeft geresulteerd in betere waarden voor de sterkte van Azobé. Stichting Agrodome heeft op basis van de LCA data van Centrum Hout de Milieu Kosten (MKI) van de gemaakte ontwerpen bepaald.

Lees meer over onze samenwerking in de septembereditie 2020 van OTAR ‘Vakblad voor beheer en onderhoud infrastructuur’.

Bekijk hier het volledige artikel Houten Sluisdeuren 2.0 uit de septembereditie OTAR.

Wilt u meer weten over de (her)berekening of het ontwerp van houten sluisdeuren voor planvoorbereiding of uitvoering, neem dan contact op met Tunis Hoekstra: t.hoekstra@boorsma-consultants.nl

Beeldmateriaal ©Wijma Kampen

Op zoek naar een multidisciplinair ingenieursbureau?

Deze website gebruikt cookies en vraagt om uw persoonlijke gegevens om uw ervaring te verbeteren.