Manifest Infra

Manifest Infra

In Nederland liggen 85.000 bruggen en viaducten, 83.000 duikers, 19.000 km damwand, 2.400 km kades en 7.800 gemalen zorgen voor droge voeten. Deze ‘civiele kunstwerken’ vormen een vitaal onderdeel van onze wegen en vaarwegen. Al deze infrastructuur bij elkaar is volgens het CBS samen meer dan € 300 miljard waard. Dit is verreweg ons grootste publieke bezit.

Echter: onze civiele infrastructuur veroudert. Veel is aangelegd vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw, samen met de opkomst van de auto. Een flink deel is nog ouder. Naast de veroudering worden deze constructies ook nog eens veel zwaarder belast dan destijds mee rekening is gehouden. De sterke groei van het vrachtverkeer in aantal en gewicht, was niet voorzien. Door klimaatverandering zijn de golven hoger. Een belangrijke vraag is dus hoelang een deel van onze infrastructuur nog mee kan, zonder renovatie of vervanging.

De bouwwereld (overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen) heeft de handen ineengeslagen. Gestimuleerd door De Bouwagenda, is het bestuurdersnetwerk Infra opgericht.
Het bestuurdersnetwerk werkt gezamenlijk aan een samenhangende benadering van deze infra opgave. Een van de onderdelen daarin is een gezamenlijk inzet op innovatie. Dit wordt uitgesproken in het Manifest Infra

Met het Manifest richten partijen zich op innovatie en met hulp van BTIC wordt ook aansluiting gezocht op middelen vanuit het groeifonds. Ingenieursbureau Boorsma is enthousiast en blijft zich inzetten. Wilt u ook meedoen? Neem dan contact op met: a.baas@debouwagenda.com

Bekijk hier het volledige artikel over Manifest Infra.

Op zoek naar een multidisciplinair ingenieursbureau?

Deze website gebruikt cookies en vraagt om uw persoonlijke gegevens om uw ervaring te verbeteren.