Controle bestaande schuifconstructies KrammersluizenWaterbouwkunde

20422_Electromechanisch_bewegingswerk_1
De rioolschuiven op het complex van de Krammersluizen van Rijkswaterstaat te Zeeland worden grondig gereviseerd (conservering / lagering etc.). Dit geldt ook voor bijbehorende bewegingswerken (elektromechanisch type heugel + rondsel).

Om aan te tonen dat de constructies nog weer 60 jaar mee kunnen, zijn door Ingenieursbureau Boorsma uitvoerige berekeningen opgesteld. Tevens wil RWS ten behoeve van de CE markering haar Technische Constructie Dossier op orde hebben. In dit dossier worden ook de bovengenoemde berekeningsrapporten opgenomen.

Over het project

De werkzaamheden zijn in opdracht van De Klerk Waterbouw uitgevoerd. Van de stalen schuiven is een uitgebreid SCIA model opgesteld waarmee onder meer de vermoeiing van alle lassen is gecontroleerd. Van het bewegingswerk zijn eerst alle belastingen bepaald en vervolgens zijn alle machineonderdelen vanaf de motor en de tandwielkast t/m de draaipunten gecontroleerd. In totaal gaat het om 18 schuiven als onderdeel van het Inlaatwerk Hoogbekken, Doorlaatwerk, Uitlaatwerk laagbekken, Uitlaatwerk Slaak en Uitlaatwerk Hoogbekken. De grootste schuiven zijn 5 x 4 m in oppervlakte en wegen ruim 20 ton. Deze schuiven worden aangedreven door 40 kW motoren.

Uit de berekeningen volgde dat de gehele schuifconstructie de komende 60 jaar nog voldoet zonder dat grote versterkingen nodig zijn.

Eerder was Ingenieursbureau Boorsma ook betrokken bij het ombouwen van de sluisdeuren voor de Krammersluizen.

Afbeeldingen

Op zoek naar een multidisciplinair ingenieursbureau?

Deze website gebruikt cookies en vraagt om uw persoonlijke gegevens om uw ervaring te verbeteren.