Gebouwen Nieuwe Sluis, TerneuzenBouwtechiek

15030_001
Het sluizencomplex bij Terneuzen is dé toegangspoort naar de havens van Terneuzen en Gent en zorgt voor een scheepvaartverbinding tussen Nederland, België en Frankrijk.

Om de capaciteit van het sluizencomplex te vergroten, de beschikbaarheid te verbeteren en schaalvergroting in de zeevaart te faciliteren, wordt binnen het huidige sluizencomplex een nieuwe sluis gebouwd.

Over het project

In opdracht van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie, worden door een projectteam stukken opgesteld om de bouw van de nieuwe sluis als een Design en Construct contract aan te besteden. Binnen dit projectteam verzorgen wij voor de sluis-gerelateerde gebouwen de vraagspecificaties en overige stukken.

De sluis-gerelateerde gebouwen bestaan uit:

  • brugkelders met bewegingsmechanisme;
  • sluiskelders met bewegingsmechanisme;
  • gebouw met noodstroom aggregaten voor het gehele sluizencomplex;
  • een bedrijfsverzamelgebouw.

In het bedrijfsverzamelgebouw worden loodsen en bootslieden gehuisvest en komen ruimten voor sluisgerelateerde installaties en bedieningsruimten voor de bruggen en sluisdeuren.

Voor meer informatie zie: http://www.nieuwesluisterneuzen.eu

Afbeeldingen

Op zoek naar een multidisciplinair ingenieursbureau?

Deze website gebruikt cookies en vraagt om uw persoonlijke gegevens om uw ervaring te verbeteren.