Gecertificeerde bouwplantoets EATC, EindhovenConstructies

ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 36.000004
cameraFNumber (float): 8.000000
cameraFarClip (float): 1000000015047466200000000000000.000000
cameraFarRange (float): 1000.000000
cameraFocalLength (float): 24.000000
cameraFov (float): 73.693695
cameraNearClip (float): 0.000000
cameraNearRange (float): 0.000000
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 2863.746582
cameraTransform (m44f)
channels (chlist)
compression (compression): Zip
dataWindow (box2i): [0, 0, 4723, 2361]
displayWindow (box2i): [0, 0, 4723, 2361]
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
pixelAspectRatio (float): 1.000000
screenWindowCenter (v2f): [0.000000, 0.000000]
screenWindowWidth (float): 1.000000

=Channels=
A (half)
B (half)
G (half)
R (half)
VRayBackground.B (half)
VRayBackground.G (half)
VRayBackground.R (half)
VRayDiffuseFilter.B (half)
VRayDiffuseFilter.G (half)
VRayDiffuseFilter.R (half)
VRayExtraTex_Map #1459281734.B (half)
VRayExtraTex_Map #1459281734.G (half)
VRayExtraTex_Map #1459281734.R (half)
VRayGlobalIllumination.B (half)
VRayGlobalIllumination.G (half)
VRayGlobalIllumination.R (half)
VRayLighting.B (half)
VRayLighting.G (half)
VRayLighting.R (half)
VRayRawReflection.B (half)
VRayRawReflection.G (half)
VRayRawReflection.R (half)
VRayRawRefraction.B (half)
VRayRawRefraction.G (half)
VRayRawRefraction.R (half)
VRayReflection.B (half)
VRayReflection.G (half)
VRayReflection.R (half)
VRayRefraction.B (half)
VRayRefraction.G (half)
VRayRefraction.R (half)
VRaySampleRate.B (half)
VRaySampleRate.G (half)
VRaySampleRate.R (half)
VRaySelfIllumination.B (half)
VRaySelfIllumination.G (half)
VRaySelfIllumination.R (half)
VRaySpecular.B (half)
VRaySpecular.G (half)
VRaySpecular.R (half)
VRayWireColor.B (half)
VRayWireColor.G (half)
VRayWireColor.R (half)
Z (half)
Het European Air Transport Command (EATC) krijgt een nieuwe huisvesting op vliegbasis Eindhoven.

Wij hebben voor dit bouwplan een bouwplantoetsing uitgevoerd aan het bouwbesluit volgens de BRL5019 voor de scope Constructief.

Over het project

Ons bureau is door SKW gecertificeerd voor het uitvoeren van onafhankelijke constructieve toetsingen op bouwplannen.

Private kwaliteitsborging zal voor alle bouwplannen gaan gelden, wanneer in de toekomst het nieuwe stelsel voor bouwtoezicht in Nederland wordt ingevoerd. Het bevoegd gezag (gemeente) kijkt dan alleen naar welstand, ruimtelijke ordening en de veiligheid van derden. Private partijen zorgen dan voor het voldoen aan het Bouwbesluit.

Op zoek naar een multidisciplinair ingenieursbureau?

Deze website gebruikt cookies en vraagt om uw persoonlijke gegevens om uw ervaring te verbeteren.