Geotechnisch onderzoek dijkversterking MarkenMilieu

210058
In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Ingenieursbureau Boorsma een geotechnisch onderzoek verricht t.b.v. de dijkversterking op Marken.

De versterkingsopgave bestaat uit het integraal versterken van 5,2 km dijk. Langs de west- en zuidkade komt een nieuwe, hogere dijk die buitenwaarts wordt aangelegd en goed is voor de komende 50 jaar.

Over het project

Het doel was het verkrijgen van een beter inzicht in de geotechnische aspecten van de nieuwe waterkering op Marken:

 • laagscheidingen en bodemopbouw;
 • grondparameters.
 • zettingen van klei en veen;
 • instabiliteit (squeezing) tijdens uitvoering;
 • piping (als gevolg van zandige geulen).

Vanaf het land en het water zijn 175 sonderingen en 31 boringen tot aan het Pleistocene zand verricht (15 m-NAP). Bij de sonderingen is naast de conusweerstand de mantelwrijving en waterspanning gemeten, en zijn dissipatietesten verricht.

Meer dan 300 grondmonsters zijn in het laboratorium geanalyseerd:

 • volumegewicht/watergehalte;
 • samendrukkingsproeven;
 • DSS proeven;
 • triaxiaalproeven;
 • Atterbergse grenzen;
 • classificatieproeven;
 • CRS-proeven.

De sonderingen, boringen en laboratoriumonderzoek zijn door Wiertsema & Partners uitgevoerd.

Afbeeldingen

Wilt u meer informatie of weten wat wij voor u kunnen betekenen?
Ik sta u graag te woord; u bereikt mij via +31 880 188 300 of per mail: r.de.bruijn@boorsma-consultants.nl

René de Bruijn
Adviseur milieu

Op zoek naar een multidisciplinair ingenieursbureau?

Deze website gebruikt cookies en vraagt om uw persoonlijke gegevens om uw ervaring te verbeteren.