Grondwaterverontreiniging door slibstorting in plas Linderveld, DeventerMilieu

08374_001
Wij hebben onderzoek verricht naar mogelijke verontreiniging van het grondwater naar aanleiding van plannen voor het storten van 400.000 m3 vervuilde grond en baggerspecie in de voormalige zandwinput Plas Linderveld bij Deventer.

Uit een simulatie van grondwaterstroming en stoftransport is gebleken dat verontreiniging van de waterbronnen van een nabijgelegen zuivelboerderij met xyleen binnen 1 jaar een reëel risico zou vormen. Nadelige gevolgen voor het milieu waren niet uit te sluiten. De resultaten van onze simulaties vormden mede de aanleiding om de slibstort af te blazen.

Over het project

Op 300 meter afstand van de plas ligt een zuivelboerderij waar grondwater onttrokken wordt via 2 bronnen en gebruikt voor drinkwater voor koeien en als proceswater bij de zuivelbereiding. De verspreiding van verontreinigingen naar het grondwater wordt vooral bepaald door de aanwezigheid van een isolerende laag onder het te storten slib. Zo’n laag was niet voorzien bij plas Linderveld. Plas Linderveld bevindt zich in een zeer goed doorlatend zandpakket met plaatselijk grindlagen die als stroombanen fungeren. Daarnaast is de regionale grondwaterstroming westelijk gericht; ze wordt gedomineerd door afstroming van de Sallandse stuwwallen (Lemelerberg, Hellendoornse Berg en Holterberg) naar de IJssel. De effectieve stroomsnelheid van het grondwater is circa 80 meter per jaar. Ook lokaal, nabij Plas Linderveld, bestaat een westelijke stroming, richting zuivelboerderij.

Voor de simulatie van grondwaterstanden en -stroming zijn diverse geohydrologische en chemische parameters gebruikt. Onderwerp van onderzoek waren stofgroepen die vaak in verhoogde gehalten voorkomen in baggerspecie.

In april 2009 is naar aanleiding van dit project deze publicatie verschenen in Land+Water.

 

Afbeeldingen

Wilt u meer informatie of weten wat wij voor u kunnen betekenen?
Ik sta u graag te woord; u bereikt mij via +31 880 188 300 of per mail: r.de.bruijn@boorsma-consultants.nl

René de Bruijn
Adviseur milieu

Op zoek naar een multidisciplinair ingenieursbureau?

Deze website gebruikt cookies en vraagt om uw persoonlijke gegevens om uw ervaring te verbeteren.