Nieuwe keersluis, LimmelInfrastructuur

14334_001
De huidige keersluis in Limmel is bijna 100 jaar oud en aan vervanging toe.

Rijkswaterstaat (RWS) besloot het project ‘Nieuwe Keersluis Limmel’ als PPS-aanbesteding (publiek-private samenwerking) in de markt te zetten. Keersluis Limmel is onderdeel van het Sluizenprogramma van RWS. Dit project betreft het eerste ‘natte’ DBFM contract (Design, Build, Finance and Maintain) waarbij een volledig nieuwe keersluis in Limmel dient te worden gerealiseerd en gedurende 30 jaar te worden onderhouden.

Over het project

Op 6 november viel het voornemen tot gunning van het project positief uit voor BESIX. De werkzaamheden bestaan uit het ontwerpen en bouwen van een nieuwe hoogwaterkering van 50 meter breed in het Julianakanaal bij Maastricht in Nederland.

Aannemer Besix is binnen het contract ook verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van een Technical Inspection Service (TIS) op de eigen bouwwerkzaamheden.

Bij TIS wordt de constructieve veiligheid van een bouwwerk beoordeeld. Men analyseert hierbij risico’s in alle bouwfasen, toetst het ontwerp, doet technische controles, voert inspecties uit tijdens de bouw en geeft een goedkeuringsverklaring af bij oplevering.

Ingenieursbureau Boorsma voert deze TIS in opdracht van Seco Netherlands uit voor de scope Werktuigbouwkunde; het betreft de onderdelen “bewegingswerken” en “hydraulische installaties”.

Afbeeldingen

Op zoek naar een multidisciplinair ingenieursbureau?

Deze website gebruikt cookies en vraagt om uw persoonlijke gegevens om uw ervaring te verbeteren.