PFAS onderzoekMilieu

001
Ingenieursbureau Boorsma verzorgt milieu- en bodemadvies met betrekking tot PFAS.

PFAS is de laatste tijd veel in het nieuws doordat een groot aantal projecten het risico loopt te stagneren of zelfs stil te vallen. Uit onderzoek is gebleken dat deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen en dieren. In juli 2019 zijn de regels rondom grondverzet verscherpt waardoor het afzetten of hergebruiken van vrijkomende PFAS-houdende grond en slib problematisch is geworden. Verder kan in het kader van de zorgplicht een verplichting ontstaan tot het saneren van bodemverontreiniging met PFAS.

Over het project

Wat zijn PFAS? 

PFAS staat voor Poly- en PerFluorAlkyl Stoffen. Dit betreft een grote groep stoffen waarvan een aantal op de lijst met (potentieel) zeer zorgwekkende stoffen staat. Door de specifieke eigenschappen die PFAS hebben, worden ze al decennia lang gebruikt in industriële processen en veel alledaagse producten, zoals anti-aanbaklagen,  brandblusschuim, regenkleding en cosmetica. In Nederland staan vooral perfluoroctaansulfonzuur (PFOS), perfluoroctaanzuur (PFOA) en GenX in de belangstelling. Door de unieke water- en vuilafstotende eigenschappen die PFAS hebben, zijn de stoffen breed toegepast in verschillende producten. PFAS komen naar verwachting in heel Nederland voor als diffuse verontreinigingen. Dit is het gevolg van punt- en diffuse lozingen, grootschalig grondverzet en hergebruik van grond, bagger en bouwstoffen. Het RIVM is op dit moment bezig met een herziening van de normering voor PFAS.

 

Hoe kan Boorsma u helpen met PFAS om te gaan?

Ook voor uw project kunnen wij voorzien in onderzoek- en adviesdiensten. Wij leveren onder andere de volgende diensten op het gebied van onderzoek, milieu- en bodemadvies:

  • (Water)bodem- en oppervlaktewateronderzoek om PFAS-verontreinigingen vast te stellen en af te perken.
  • Onderzoek verrichten naar PFAS-verdachte bedrijfsactiviteiten en potentiële bronnen in de omgeving.
  • Locatiespecifieke achtergrondwaarden voor PFAS vastleggen middels bodemonderzoek.
  • Advisering met betrekking tot mogelijke (beheers)maatregelen.

Afbeeldingen

Wilt u meer informatie of weten wat wij voor u kunnen betekenen?
Ik sta u graag te woord; u bereikt mij via +31 880 188 300 of per mail: r.de.bruijn@boorsma-consultants.nl

René de Bruijn
Adviseur milieu

Op zoek naar een multidisciplinair ingenieursbureau?

Deze website gebruikt cookies en vraagt om uw persoonlijke gegevens om uw ervaring te verbeteren.