Warmte koude opslag sportcentrum, SteenbergenGeologie

17258_001
Ingenieursbureau Boorsma heeft het ondergrondse ontwerp, de effectenstudie en de vergunningaanvraag in het kader van de Waterwet verricht voor een WKO-systeem in Steenbergen. De WKO wordt gebruikt voor de verwarming en koeling van een sportcentrum met fitnesscentrum, zwembad en sauna.

In de zomer wordt via de koude bron grondwater onttrokken voor de koeling. Het opgewarmde water wordt geretourneerd via de warme bron. In de winter wordt via de warme bron grondwater onttrokken om het sportcentrum te helpen verwarmen.

Over het project

De gemiddelde grondwatertemperatuur bedraagt circa 12°C. In de zomer wordt water geretourneerd met een gemiddelde temperatuur van 18°C. In de winter is de temperatuur van het retourwater gemiddeld 6°C. Het vermogen bij vollast is 600 kW. De WKO onttrekt en infiltreert via filters op 45–80 meter diepte. Het debiet bedraagt maximaal 50 m3/uur (330.000 m3 grondwater /jaar).

Voor het WKO-ontwerp zijn optimalisatieberekeningen verricht van de stroomsnelheid op de boorgatwand, de boordiameter, de filterlengte van de bron, de injectiedruk in relatie tot het risico op bodemsplijting, de systeemdruk in relatie tot de ontgassingsdruk, en de afstand tussen de bronnen teneinde thermische kortsluiting te voorkomen.

Voor de effectenstudie hebben wij onder andere berekeningen gemaakt van de grondwatertemperatuur over een periode van 20 jaar. Door het toepassen van de WKO wordt het conventionele energiegebruik beperkt. De WKO maakt doelmatig gebruik van bodemenergie en heeft een energierendement dat hoger is dan het energierendement van conventionele vormen van energievoorziening. Jaarlijks wordt namelijk naar schatting 60.000 m3 aardgasequivalent bespaard. De geschatte jaarlijkse emissiereductie bedraagt 70 ton CO2 (40%), 70 kg NOx en 80 kg SOx.

Afbeeldingen

Op zoek naar een multidisciplinair ingenieursbureau?

Deze website gebruikt cookies en vraagt om uw persoonlijke gegevens om uw ervaring te verbeteren.